گرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفت

گرمای شدید ۴۱.۱ درجه در ژاپن تا کنون ۴۴ شهروند را به کام مرگ فرستاده است. این در حالی است که هزاران تن دیگر گرمازده شده‌اند.

خبرآنلاین: گرمای شدید ۴۱.۱ درجه در ژاپن تا کنون ۴۴ شهروند را به کام مرگ فرستاده است. این در حالی است که هزاران تن دیگر گرمازده شده‌اند. روز چهارشنبه گذشته گرمای شدید در توکیو باعث شد تا بیش از ۳ هزار تماس با اورژانس گرفته شود که این امر یک رکورد برای یک روز در این شهر به شمار می آید و ۳۰۰ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند.

گرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفتگرمای هوا در ژاپن ۴۴ قربانی گرفت