کی هوا خنک‌تر می‌شود؟

سازمان هواشناسی گزارش داد که موج گرمای طاقت فرسا این هفته به اوج می‌رسد و از هفته آینده شاهد کاهش گرمای سراسری خواهیم بود

اوج گرمای سراسری در کشور روز‌های پایانی هفته جاری خواهد بود، البته گرمای روز‌های اخیر بیشتر در البرز جنوبی، پایتخت و مناطقی از شرق کشور بیشتر محسوس و آزار دهنده بود، دیروز ارومیه با دمای حداکثر ۳۲ رشت ۳۰ و اهواز ۴۴ حتی اندکی پایینتر از نرمال بودند.

به گزارش شبکه خبر، میتوان گفت: اوج روز‌های بحرانی برای شبکه برق کشور پایان هفته جاری میباشد و بتدریج از غرب و شرق از دمای هوا به آرامی کاسته خواهد شد.