(تصاویر) نجات نوزاد از ساختمان "پارامیس"

مجتمع مسکونی پارامیس در شهرک راه‌آهن تهران، عصر دیروز در اثر آتش گرفتن رایزرهای کابل و سیم‌های برق دچار حریق شد که با تلاش نیروهای امدادی آتش مهار و یک نوزاد که در آتش گرفتار شده بود توسط نیروهای امدادی نجات داده شد.

مجتمع مسکونی «پارامیس» در شهرک راه‌آهن تهران، عصر دیروز در اثر آتش گرفتن رایزرهای کابل و سیم‌های برق دچار حریق شد که با تلاش نیروهای امدادی آتش مهار و یک نوزاد که در آتش گرفتار شده بود توسط نیروهای امدادی نجات داده شد.

مجتمع مسکونی «پارامیس» در شهرک راه‌آهن تهران، عصر دیروز در اثر آتش گرفتن رایزرهای کابل و سیم‌های برق دچار حریق شد که با تلاش نیروهای امدادی آتش مهار و یک نوزاد که در آتش گرفتار شده بود توسط نیروهای امدادی نجات داده شد.

ملکی سخنگوی آتش‌نشانی تهران در مورد سایر کسانی که در ساختمان حضور داشته اند گفت: خوشبختانه تا این لحظه مورد مصدومیتی از میان افرادی که نیروهای ما خارج کردند وجود نداشته و تنها چند مورد دود گرفتگی میان آنها مشاهده شده که در محل مشکل آنها برطرف شده است.

در ادامه تصاویر ایسنا از نوزاد نجات یافته را می‌بینید: