اولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاه

دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی کرمانشاه را لرزاند، مرکز زلزله تازه آباد کرمانشاه و بزرگی آن حدودی 5.9 ریشتر بوده است.

وبسایت مشرق: دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی کرمانشاه را لرزاند، مرکز زلزله تازه آباد کرمانشاه و بزرگی آن حدودی 5.9 ریشتر بوده است.

اولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاهاولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاهاولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاهاولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاهاولین تصاویر از خسارت زلزله در کرمانشاه