زلزله ۵.۷ ریشتری رویدر در هرمزگان را لرزاند

دو زمین لرزه به قدرت ۴.۷ و ۵.۷ ریشتر منطقه رویدر در استان هرمزگان را لرزاند. به فاصله چند دقیقه از زمین لرزه اول زمین لرزه شدید دیگری منطقه رویدر را تکان داد. قدرت زمین لرزه ۵.۷ ریشتر و ساعت ۹:۳۷ دقیقه و در عمق ۸ کیلومتری زمین اعلام شده است.

دو زمین لرزه به قدرت ۴.۷ و ۵.۷ ریشتر منطقه رویدر در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری، به فاصله چند دقیقه از زمین لرزه اول زمین لرزه شدید دیگری منطقه رویدر را تکان داد. قدرت زمین لرزه ۵.۷ ریشتر و ساعت ۹:۳۷ دقیقه و در عمق ۸ کیلومتری زمین اعلام شده است.

هنوز از تلفات و یا خسارات احتمالی گزارشی دریافت نشده است.