جوان25ساله توی رودخانه افتاد،پدرش کشته شد!

روز جمعه 29 تیر 97 پسر 25 ساله‌ای به ناگهان زیر پایش خالی شد و به داخل رودخانه هراز سقوط کرد. پدر 60 ساله او که شاهد این حادثه بود خود را به داخل آب انداخت تا شاید پسرش را نجات دهد اما خود نیز گرفتار امواج رودخانه شد.

پسر جوان بعد از مسافتی به ریشه درختی گیر کرد و از غرق شدن نجات یافت اما پدرش ناپدید شد و عملیات جست و جو برای یافتن او ادامه دارد.

منبع: ایران