استاندار سابق کرمان در دام بی آبرویی گرفتار شد! / واقعیت چیست؟

شایعه پراکنی و اتهام به مقام ارشد اجرایی سابق استان کرمان بی پایه و اساس وهیچ پرونده قضایی علیه وی در سیستم قضایی به ثبت نرسیده است.

شایعه پراکنی و اتهام به مقام ارشد اجرایی سابق استان کرمان بی پایه و اساس وهیچ پرونده قضایی علیه وی در سیستم قضایی به ثبت نرسیده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تکذیب شایعات اخیر در فضای مجازی علیه تعدادی از قضات مومن و متعهد،گفت:رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته است و با مخلان نظم و امنیت روانی جامعه، عوامل شایعه سازی و دروغ پردازی در فضای مجازی برخورد خواهد شد.به گزارش خبرنگارما موحد افزود:جوسازی ها و هجمه ها علیه قضات انقلابی با هدف تحت فشار قراردادن دستگاه قضایی صورت می گیرد و قضات شریف به رغم همه سختی ها و مشکلات، مخلصانه ومتعهدانه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل خواهند کرد.وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد عده ای فرصت طلب ومعاند به سرکردگی استکبار جهانی حس بی اعتمادی را بین مردم و مسئولان و دست اندرکاران نظام مقدس اسلامی به وجود آورند.
رکنا