برخورد بمب گدازه آتشفشانی به اندازه «توپ بسکتبال» با یک کشتی توریستی در هاوایی / ۲۳ نفر مصدوم شدند

۲۳ نفر بر اثر پرتاب شدن یک توپ گدازه آتشفشانی به سوی کشتی توریستی مجروح شدند. این "بمب گدازه‌ای" که اندازه توپ بسکتبال بود به سمت کشتی توریستی پرتاب شد. این گلوله آتشین از آتشفشان "کیلاویا" در هاوایی پرتاب شده که در ماه مه فوران کرده بود. در این کشتی ۴۹ مسافر و سه خدمه حضور داشتند.

۲۳ نفر بر اثر پرتاب شدن یک توپ گدازه آتشفشانی به سوی کشتی توریستی مجروح شدند.

به گزارش ایسنا، بر اثر پرتاب شدن گدازه آتشفشانی در جزایر هاوایی و اصابت آن به یک کشتی توریستی ۲۳ نفر مجروح شدند.

این "بمب گدازه‌ای" که اندازه توپ بسکتبال بود به سمت کشتی توریستی پرتاب شد. این گلوله آتشین از آتشفشان "کیلاویا" در هاوایی پرتاب شده که در ماه مه فوران کرده بود.

به گزارش اسپوتنیک، روی این کشتی ۴۹ مسافر و سه خدمه حضور داشتند که بر اثر این حادثه ۲۳ نفر از آنها زخمی شده‌اند.