خطر سقوط جرثقیل در کرج؛ خیابان مسدود شد

چهارراه طالقانی کرج به سمت میدان شهدا به دلیل خطر سقوط تاور جرثقیل و مصالح ساختمانی مسدود شد.

خبرگزاری مهر: مسیر چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا به دلیل سقوط تاور جرثقیل و مصالح ساختمانی مسدود شده است.

گفتنی است؛ نیروهای آتش‌نشانی، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی در محل حضور دارند.

به گفته شاهدان عینی تاور جرثقیل از کمر شکسته و در خیابان اصلی آویزان شده است.

خطر سقوط جرثقیل در کرج؛ خیابان مسدود شد