نجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ متری

۲۰:۱۷ شب گذشته تعمیرکار پمپی که به درون چاه ۵۰ متری در خیابان دیباجی شمالی، خیابان یاسمن سقوط کرده بود به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

خبرآنلاین: ساعت ۲۰:۱۷ شب گذشته تعمیرکار پمپی که به درون چاه ۵۰ متری در خیابان دیباجی شمالی، خیابان یاسمن سقوط کرده بود به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش آتش‌نشانی، در این حادثه کارگر تعمیرکار 36 ساله ای به نام علی در یک منزل دو طبقه ویلایی برای تعمیر پمپ آب وارد چاه شد که ناگهان به علت نامعلومی به عمق 50 متری این چاه سقوط کرد.

نجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ مترینجات معجزه‌آسای مرد جوان از چاه ۵۰ متری