تصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدند

ساعت 20:24 شب گذشته یک دستگاه پراید با مینی بوس شخصی که ۱۸ نفر مسافر داشت، در شمال به جنوب بزرگراه آزادگان بعداز اتوبان حکیم تصادف کرد که در اثر این حادثه مینی بوس از مسیر خارج و پس از برخورد با گاردریل های اطراف اتوبان به پهلو واژگون شد.

خبرآنلاین: ساعت 20:24 شب گذشته یک دستگاه پراید با مینی بوس شخصی که ۱۸ نفر مسافر داشت، در شمال به جنوب بزرگراه آزادگان بعداز اتوبان حکیم تصادف کرد که در اثر این حادثه مینی بوس از مسیر خارج و پس از برخورد با گاردریل های اطراف اتوبان به پهلو واژگون شد. در این حادثه ۱۸ نفر مصدوم شدند.

تصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدندتصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدندتصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدندتصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدندتصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدندتصادف پراید با مینی‌بوس؛ ۱۸ نفر مصدوم شدند