(تصاویر) خسارات وارده به درختان بلوط مریوان

در این حادثه در حدود 30هکتار از جنگل های این منطقه دچار آتش سوزی شد.

در این حادثه در حدود 30هکتار از جنگل های این منطقه دچار آتش سوزی شد.

فرارو- آتش سوزی دو روز گذشته به جنگل های بلوط اطراف روستاهای نژمار و ذکریان از توابع شهرستان مریوان خسارات زیادی برجای گذاشت.

در این حادثه در حدود 30هکتار از جنگل های این منطقه دچار آتش سوزی شد. روستاهای ذکریان و نژمار در فاصله 116 کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان قرار دارند.