بلای شومی که ماه عسل دختر جوان را تبدیل به عزا کرد

در یکی از جزیره های واقع در کیپ ورد از مستعمرات سابق آفریقای جنوبی، زوج جوانی در ماه عسل خود با اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای مواجه شدند.

در یکی از جزیره های واقع در کیپ ورد از مستعمرات سابق آفریقای جنوبی، زوج جوانی در ماه عسل خود با اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای مواجه شدند.

آنها در حال سپری کردن هشتمین روز ماه عسل خود بودند که با اتفاق عجیبی روبه رو شدند که تمام شادی عروسی را تبدیل به غم و اندوه کرد. آلن سیمز داماد ۳۱ ساله، پس از خوردن غذا به یکباره حالش بد و نقش زمین شد.

در ابتدا تصور می شد علت این اتفاق مسمومیت غذایی باشد اما نتیجه آزمایش ها بسیار غافلگیرکننده بود. داماد ۸ روزه برای مدتهای طولانی دچار سرطان ریه بوده است بدون هیچ علائم یا دردی که به معنای هشدار باشد. او پس از انتقال به بیمارستان تنها یک روز توانست دوام بیاورد و رخت سفید عروسی جایش را به لباس سیاه عزا داد.
نوداد