نقص فنی و بازگشت هواپیمای "آسمان" به مبدا

سید محمدتقی طباطبایی نژاد، مدیرکل روابط عمومی شرکت آسمان، ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت‌: متاسفانه برخی از رسانه‌ها از آتش سوزی این هواپیما و مشکل دود در آن صحبت کرده بودند در حالی که این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد.

سید محمدتقی طباطبایی نژاد، مدیرکل روابط عمومی شرکت آسمان، ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت‌: متاسفانه برخی از رسانه‌ها از آتش سوزی این هواپیما و مشکل دود در آن صحبت کرده بودند در حالی که این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد.

بازگشت هواپیمای

پرواز شب گذشته (پنجشنبه) رشت به تهران شرکت هواپیمایی آسمان دقایقی پس از آغاز پرواز به دلیل از دست رفتن یکی از موتورها مجبور به بازگشت به فرودگاه رشت شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، این پرواز که با هواپیمای ATR۷۲ شرکت "آسمان" صورت می گرفت ‌دقایقی پس از بلند شدن از زمین با یک نقص فنی مواجه شد که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خلبان مشخص شد که یکی از موتورهای این هواپیما امکان تداوم پرواز را ندارد. از این رو این هواپیما به رشت بازگشت و مسافران بدون هیچ مشکلی از این پرواز خارج شدند.

سید محمدتقی طباطبایی نژاد، مدیرکل روابط عمومی شرکت آسمان، ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت‌: متاسفانه برخی از رسانه‌ها از آتش سوزی این هواپیما و مشکل دود در آن صحبت کرده بودند در حالی که این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گفته وی پس از بازگشت این هواپیما به فرودگاه رشت، شرکت "آسمان" پرواز جایگزینی را برای مسافران در نظر گرفته است و آنها بدون هیچ مشکلی به تهران باز گشتند.

شرکت "آسمان" از حدود ۲۰ سال قبل چند فروند ATR۷۲ خریداری کرده است که در مسیرهای با تعداد مسافر کم حرکت می‌کند.

زمستان سال گذشته یکی از این هواپیماها بر اثر برخورد به کوه دنا سقوط کرد و ۶۶ سرنشین آن درگذشتند.