آخرین جمله شرور معروف قبل از درگیری

وحید مرادی شرور معروف تهرانی پیش از قتل در راهروی تهران جمله معروف خود را گفته و سپس با قاتلان درگیر شده است.

خبرگزاری فارس: براساس اطلاعات به دست آمده وحید مرادی شرور معروف تهران پیش از آنکه کشته شود جمله معروف خود را بار دیگر به زبان آورده است.

وی که ابتدا از سوی متهمان پرونده مورد آسیب قرار گرفته است در بدو ورود به راهروی زندان و آغاز درگیری جمله معروف خود را با این عنوان که «وحید مرادی عقاب ایران وارد می شود».