قاتل وحید مرادی، شرور معروف، شناسایی و تحویل پلیس شد

مردی که وحید مرادی را در داخل محوطه هواخوری زندان به قتل رسانده بود شناسایی شد. متهم که در درگیری در زمان هواخوری با جسم برنده به وحید مرادی حمله ور شده و او را به قتل رسانده بود پس از دستگیری به پلیس آگاهی تهران منتقل شد.

قاتل وحید مرادی، شرور معروف، شناسایی و تحویل پلیس شد

مردی که وحید مرادی را در داخل محوطه هواخوری زندان به قتل رسانده بود شناسایی شد.

به گزارش فارس، قاتل وحید مرادی شرور معروف تهران که روز گذشته در محوطه زندان رجایی شهر به قتل رسید شناسایی شد.

متهم که در درگیری در زمان هواخوری با جسم برنده به وحید مرادی حمله ور شده و او را به قتل رسانده بود پس از دستگیری به پلیس آگاهی تهران منتقل شد.

قاتل وحید مرادی، شرور معروف، شناسایی و تحویل پلیس شدقاتل وحید مرادی، شرور معروف، شناسایی و تحویل پلیس شد