آتش سوزی مهیب در پارک ملی گلستان (عکس)

آتش سوزی مهیب در پارک ملی گلستان گرمای هوا و وزش باد شدت حریق را افزایش داده است. آتش در زمان کوتاهی کیلومترها پیشروی کرده است.

آتش سوزی مهیب در پارک ملی گلستان گرمای هوا و وزش باد شدت حریق را افزایش داده است. آتش در زمان کوتاهی کیلومترها پیشروی کرده است.

آتش سوزی مهیب در پارک ملی گلستان (عکس)