رها کردن نوزاد چند روزه در منطقه ستارخان

همزمان با پیدا شدن یک نوزاد چند روزه کنار خیابانی در غرب تهران تحقیقات کارآگاهان برای یافتن ردی از خانواده وی آغاز شد.

روزنامه ایران: همزمان با پیدا شدن یک نوزاد چند روزه کنار خیابانی در غرب تهران تحقیقات کارآگاهان برای یافتن ردی از خانواده وی آغاز شد.

ساعت 5:30 یکشنبه 10 تیر رهگذرانی که از زیر پل جناح در منطقه ستارخان می‌گذشتند متوجه صدای گریه نوزادی در کنار خیابان شدند. نوزاد دختر داخل پتو در گوشه خیابان رها شده بود. با پیدا شدن نوزاد بلافاصله موضوع به مأموران کلانتری 118 ستارخان گزارش شد.

به دنبال این تماس مأموران کلانتری ستارخان راهی محل شده و با نوزادی که کمتر از یک هفته از تولدش می‌گذرد رو به رو شدند. با پیدا شدن نوزاد موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. بدین ترتیب بازپرس محسن مدیرروستا دستور انتقال نوزاد به شیرخوارگاه آمنه را صادر کرد.

همچنین بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران دستور بررسی در پرونده‌هایی را که در آن نوزادی گمشده یا ربوده شده است صادر کرد.