سرقت ۲۰ دستگاه خودروی نمایندگان مجلس در یک سال

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:  طی یکسال گذشته حدود ۲۰ دستگاه خودرو متعلق به نمایندگان خانه ملت با برچسب مجلس شورای اسلامی به سرقت رفته است.

شنیده شده که این خودرو‌ها به دلیل داشتن برچسب هولگرام دار مجلس شورای اسلامی توانایی عبور از گیت‌های اصلی ساختمان مجلس را دارند.

لازم به ذکر است، این سرقت‌ها بیشتر از منطقه غرب تهران صورت گرفته است.

گزارش مشکل
خودروسرقت