پارک ملی گلستان در آتش می سوزد

مدیرکل محیط زیست استان گلستان با اعلام خبر وقوع ۳ فقره آتش سوزی از دیروز در استان گلستان گفت: دو آتش سوزی مهار و یک آتش سوزی به پارک ملی گلستان کشیده شده است.

امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست استان گلستان در گفت وگو با فارس از گسترش یک آتش سوزی از سمت مراتع استان خراسان شمالی به پارک ملی گلستان خبر و داد و گفت: به دلیل پوشش علفی و خشک بودن این زمین های مرتعی آتش به پارک ملی گلستان سرایت کرد.

وی ادامه داد: این اتش سوزی در عرض دو ساعت بیش از 100 هکتار از اراضی مرتعی را از بین برده است.

مدیرکل محیط زیست استان گلستان اعلام کرد: آتش سوزی از سمت شرق به غرب و به سمت بخش جنگلی پارک ملی گلستان حرکت کرده است.

وی افزود: عملیات مهار آتش سوزی از سوی یگان حفاظت محیط زیست آغاز شد اما از آنجایی که شب امکان مهار آتش سوزی وجود ندارد مابقی عملیات به فردا صبح موکول شده است.

عبدوس از ورود نیروهای ارتش و سپاه و انتقال تجهیزات مهار آتش به این منطقه خبر داد و گفت: عمده آتش سوزی جنگلی کف سوزی است و به دلیل سبز بودن درختان حرکت آتش کند شده است.

بنابر اعلام مدیرکل محیط زیست استان گلستان از روز گذشته 3 فقره آتش سوزی در این منطقه رخ داده که دو فقره مهار و آتش سوزی سوم پارک ملی گلستان را هم در بر گرفته است.