(تصاویر) بازارچه دست‌فروشان کرج در آتش سوخت

ساعت ۶ بامداد امروز بازارچه دست فروشان کرج واقع در منطقه ۴۵ متری گلشهر در آتش سوخت.

ساعت ۶ بامداد امروز بازارچه دست فروشان کرج واقع در منطقه ۴۵ متری گلشهر در آتش سوخت.

ساعت ۶ بامداد امروز بازارچه دست فروشان کرج واقع در منطقه ۴۵ متری گلشهر در آتش سوخت.

این بازارچه به منظور ساماندهی دستفروشان منطقه ۴۵ متری گلشهر دایر شده بود. این حادثه تلفات جانی نداشته و دلیل آتش سوزی در دست بررسی است.

عکس‌ها: مهر