اعلام وصول اصلاح ۲ ماده از قانون مدنی

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در مجلس اعلام وصول شد.

صحن مجلس

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی اعلام وصول شد.