آتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگه

شب گذشته انبار چوب و پالت در شهرک چهاردانگه، خیابان گلشهر دچار آتش‌سوزی شد. محل حادثه انبار چوبی به وسعت تقریبی یک هکتار بود که حدود ۷ هزارمتر مربع آن که محل انبار کردن انواع چوب، جعبه، نئوپان و پالت بود، به علت نامعلومی گرفتار شعله های آتش شد.

خبرآنلاین: شب گذشته انبار چوب و پالت در شهرک چهاردانگه، خیابان گلشهر دچار آتش‌سوزی شد. محل حادثه انبار چوبی به وسعت تقریبی یک هکتار بود که حدود ۷ هزارمتر مربع آن که محل انبار کردن انواع چوب، جعبه، نئوپان و پالت بود، به علت نامعلومی گرفتار شعله های آتش شد. در این عملیات ۵ آتش‌نشان دچار دود زدگی و گرمازدگی شدند.

آتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگهآتش‌سوزی انبار چوب در چهاردانگه