سقوط یک فروند جایروکوپتر در یکی از مدارس زاهدان

روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه اعلام کرد ساعتی قبل به علت نقص فنی یک فروند جایروکوپتر که از فرودگاه زاهدان بر خواسته بود با سيستم کنترل از راه دور در محوطه مدرسه قائم خیابان پهلوانی زاهدان سقوط کرد. جایروکوپتر از پرنده های بدون سرنشین است که در مجموعه پهباد های کوچک گروه بندی می شود.

سقوط یک فروند جایروکوپتر در یکی از مدارس زاهدان روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه اعلام کرد ساعتی قبل به علت نقص فنی یک فروند جایروکوپتر که از فرودگاه زاهدان بر خواسته بود با سیستم کنترل از راه دور در محوطه مدرسه قائم خیابان پهلوانی زاهدان سقوط کرد.

جایروکوپتر از پرنده های بدون سرنشین است که در مجموعه پهباد های کوچک گروه بندی می شود.

منبع: صدا و سیما