چهارمین سقوط چترباز در رامسر

تیم‌های امدادی برای نجات این چترباز به محل حادثه اعزام شدند ، هنوز از وضعیت جانی این چترباز خبری در دسترس نیست.

تیم‌های امدادی برای نجات این چترباز به محل حادثه اعزام شدند ، هنوز از وضعیت جانی این چترباز خبری در دسترس نیست.

چهارمین سقوط چترباز در رامسر یکی از چتربازان جشنواره سقوط آزاد رامسر به دریا سقوط کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پی جشنواره سقوط آزاد چتربازان در فرودگاه رامسر یکی از چتربازان به دریا سقوط کرد.

تیم‌های امدادی برای نجات این چترباز به محل حادثه اعزام شدند ، هنوز از وضعیت جانی این چترباز خبری در دسترس نیست.

در دو روز گذشته ۳ چتر باز در منزل مسکونی، مجتمع فدک و شهربازی توسکاسرا سقوط کرده بودند.

در این حادثه چترباز جان سالم به در برد و توسط نیروهای امدادی سوار بر قایق شد و درحال بازگشت به ساحل رامسر است.