حمله مسلحانه به دفتر یک روزنامه در آمریکا / ۵ نفر کشته شدند

بر اساس گزارش‌ها یک فرد مسلح در ایالت مریلند آمریکا با حمله به دفتر یک روزنامه واقع در شهر آناپلیس دستکم پنج تن را کشت. این فرد مسلح خودش را به اتاق خبر این نشریه رسانده و پیش از حمله از پشت یک در شیشه‌ای این محل را برای پیدا کردن قربانیانش بررسی کرده و سپس به سمت این مکان شروع به تیراندازی کرده است. مقام‌ها گفتند که تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد اما احتمالا علت این تیراندازی خصومت این فرد با این نشریه بوده است.

حمله مسلحانه به دفتر یک روزنامه در آمریکا / ۵ نفر کشته شدند / پلیس: شاید موضوع، خصومت شخصی باشد

بر اساس گزارش‌ها یک فرد مسلح در ایالت مریلند آمریکا با حمله به دفتر یک روزنامه واقع در شهر آناپلیس دستکم پنج تن را کشت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام‌های پلیس و شاهدان عینی گزارش کردند که این فرد مسلح خودش را به اتاق خبر این نشریه رسانده و پیش از حمله از پشت یک در شیشه‌ای این محل را برای پیدا کردن قربانیانش بررسی کرده و سپس به سمت این مکان شروع به تیراندازی کرده است.

یک مقام ارشد پلیس این منطقه به نام ویلیام کرامس در کنفرانس خبری گفت که در این تیراندازی دست کم پنج تن کشته شدند و این یکی از مرگبارترین حملات علیه یک رسانه در آمریکا بوده است.

مقام‌ها گفتند که روزنامه‌ای که مورد حمله قرار گرفته "کپیتال گازپ" نام داشته است.

مقام‌ها گفتند که تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد اما احتمالا علت این تیراندازی خصومت این فرد با این نشریه بوده است.