آتشفشان آگونگ فوران کرد

فوران های شدید گدازه و خاکستر و دود آتشفشانی کوه'آگونگ' در شمال شرقی بالی اندونزی سبب شد تا این جزیره در شرایط هشدار قرار گرفته و به روی گردشگران داخلی و خارجی بسته و 48 پرواز بین المللی در این منطقه زمین گیر شود.

خبرگزاری ایرنا: فوران های شدید گدازه و خاکستر و دود آتشفشانی کوه'آگونگ' در شمال شرقی بالی اندونزی سبب شد تا این جزیره در شرایط هشدار قرار گرفته و به روی گردشگران داخلی و خارجی بسته و 48 پرواز بین المللی در این منطقه زمین گیر شود.

خاکسترهای آتشفشانی کوه آگونگ ستون های عظیم دود سیاه رنگ به ارتفای 2 هزار متر در آسمان این منطقه ایجاد کرده و به همین دلیل نه تنها فرودگاه بالی بلکه خطوط هوایی در این مسیر نیز به روی تمامی هواپیماها بسته شده است.

برخی هواپیماهایی که روز گذشته پیش از بسته شدن این کریدور هوایی از این مسیر عبور کردند گزارش دادند که خاکسترهای آتشفشانی سلامت پرواز را در این منطقه بسیار سخت و به خطر انداخته اند.

طبق گزارش مسئولان محلی تاکنون 48 پرواز بین المللی در این منطقه لغو شده و همچنین حدود 8 هزار گردشگر خارجی در فرودگاه این شهر برای خروج از بالی سرگردان هستند.

بالی در شب پرتلاطم گذشته شاهد سردرگمی گردشگران بسیاری بود که به علت لغو پروازها در فرودگاه ها و مبادی خروجی این جزیره ،به دنبال وسیله ای برای خروج از منطقه می گشتند.

فوران آتشفشان کوه آگونگ در بالی در سال 1963 باعث کشته شدن یک هزار و 600 نفر از مردم بومی و گردشگران و مدفون شدن آنها در زیر خاکستر و مواد مذاب بود.

اندونزی با داشتن بیشترین کوه های آتشفشانی در جنوب شرق آسیا بر روی 'خط آتش' در این منطقه قرار دارد.
نگاهی به نقشه پراکندگی آتشفشان ها در اندونزی نشان می دهد که استان های مختلف این کشور میزبان آتشفشان های فعال و غیرفعالی هستند که آسیب پذیری مردم این کشور در برابر بلایای طبیعی را افزایش داده اند.

این مجمع الجزایر در اقیانوس آرام دارای 34 استان است که هشت مورد از این استان ها از جمله 'ملوک شمالی'، 'پاپوای غربی' ، 'بانتن' و 'جزایر ریائو' پس از سال 1999 ایجاد شده اند.

زمین شناسان این منطقه می گویند : رشته کوه آگونگ از اواخر سال گذشته با خروج هزاران کیلومتر خاکستر و دود به آسمان آماده انفجارهای قریب الوقوع آتشفشانی پس از 54 سال است.

فوران شدید خاکسترهای آتشفشانی سال گذشته نیز بالی اندونزی را در شرایط اضطراری قرار داد و یک هفته این جزیره را در تعطیلی و خاموشی فرو برد.