(تصاویر) آتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهران

ساعت 23:50 شب گذشته آتش‌سوزی مزرعه گندم در شرق به غرب بزرگراه آزادگان، بعد از بزرگراه ساوه (جنوب غرب تهران) مهار شد. در این حادثه یک مزرعه بسیار بزرگ گندم از نقاط مختلف طعمه شعله‌های آتش شده و هر لحظه بر وسعت این آتش‌سوزی افزوده می‌شد.