زنی شوهر چشم چرانش را از مرد بودن محروم کرد!

مرد جوانی که از حواس پرتی نامزدش سواستفاده کرده و چشم به زن دیگری دوخته بود، قربانی انتقامگیری وحشتناکی شد!

زن 36 ساله قزاقستانی به دلیل حسادت و تعصب زیاد نسبت به دوست پسرش، او را از مردانگی انداخت.

زانا نورزانوا 36 ساله وقتی متوجه شد که نامزدش از چهره زیبای یک زن برای او تعریف می کنند، دست به اقدامی هولناک زد.

مرد جوان در حالی که از چهره و ظاهر زیبای زن ناشناس و خواهر خود صحبت می کرد، متوجه نبود که زانا در حال نقشه کشیدن برای او است.

شب شده بود که زانا با قرص های خواب آور او را بیهوش کرد سپس با چاقو او را ناقص کرد.

وقتی که زن جوان خونریزی‌اش را دید و خیالش راحت شد با ماشین، مرد بیچاره را به بیمارستان رساند و کارکنان آن جا وقتی موضوع را متوجه شدند با پلیس تماس گرفتند و او را تحویل دادند.

پزشکان سعی کردند قسمت بریده شده بدن مرد بیچاره را پیوند بزنند اما جراحت به حدی زیاد بوده که امکان پذیر نشده است.

زن جوان در حالی که به 6 سال زندان محکوم شده بود در اعترافاتش به پلیس گفته که از این که چنین انتقامی گرفته است، نادم و پشیمان نیست، بلکه با آسودگی خاطر که دوست پسرش عقیم شده و قادر نیست با زن دیگری رابطه داشته باشد، می تواند در زندان راحت زندگی کند.

منبع: رکنا

گزارش مشکل
زن غیرتیعقیم