آتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهران

ساعت 23:50 شب گذشته آتش‌سوزی مزرعه گندم در شرق به غرب بزرگراه آزادگان، بعد از بزرگراه ساوه (جنوب غرب تهران) مهار شد.

خبرآنلاین: ساعت 23:50 شب گذشته آتش‌سوزی مزرعه گندم در شرق به غرب بزرگراه آزادگان، بعد از بزرگراه ساوه (جنوب غرب تهران) مهار شد. در این حادثه یک مزرعه بسیار بزرگ گندم از نقاط مختلف طعمه شعله‌های آتش شده و هر لحظه بر وسعت این آتش‌سوزی افزوده می‌شد.

آتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهرانآتش‌سوزی یک گندم‌زار بزرگ در حاشیه تهران