مرگ راننده در پی سوختن خودروی پژو در آبادان

مجید فرحانی پور گفت: ساعت ۲۲:۳ دقیقه شب گذشنه حادثه تصادف و سوختن خودروی پژو بر روی پل رمیله به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

مجید فرحانی پور گفت: ساعت ۲۲:۳ دقیقه شب گذشنه حادثه تصادف و سوختن خودروی پژو بر روی پل رمیله به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

مرگ راننده در پی سوختن خودروی پژو در آبادان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان از تصادف خودروی پژو و فوت راننده در این شهر خبر داد.

به گزارش مهر، مجید فرحانی پور گفت: ساعت ۲۲:۳ دقیقه شب گذشنه حادثه تصادف و سوختن خودروی پژو بر روی پل رمیله به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: پس از دریافت این خبر به سرعت ۲ گروه امداد و نجات و اطفاء حریق به محل حادثه اعزام و در ساعت ۲۲:۱۵ به محل حادثه رسیدند.

فرحانی اظهار کرد: نیروهای امداد و نجات آتش نشانی به محض رسیدن، عملیات اطفاء و امداد را آغاز کردند که متاسفانه در این حادثه راننده به دلیل حبس در خودرو و سوختگی جان خود را از دست داد.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان، عملیات در ساعت ۲۲:۳۹ به اتمام رسید.