سواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانی

قاچاقچیان مواد مخدر در حرکتی جدید در آرژانتین، داخل مجسمه های جام جهانی، مواد قاچاق کردند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

برترین ها: قاچاقچیان مواد مخدر در حرکتی جدید در آرژانتین، داخل مجسمه های جام جهانی، مواد قاچاق کردند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند. ۴ مرد و ۲ زن نیر بازداشت شدند.

سواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانیسواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانیسواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانیسواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانیسواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانیسواستفاده آرژانتینی‌ها از جام جهانی