پایتخت ساحل عاج را آب برد

بارش شدید باران و وقوع سیل در ابیجان پایتخت اقتصادی ساحل عاج ۱۸ کشته برجا گذاشت.

خبرآنلاین: بارش شدید باران و وقوع سیل در ابیجان پایتخت اقتصادی ساحل عاج ۱۸ کشته برجا گذاشت.

پایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب بردپایتخت ساحل عاج را آب برد