قتل خواننده ترکیه ای!

هاجر تولو،خواننده مشهور ترک براثر تیراندازی در شهر " بادروم " به قتل رسید.

هاجر تولو،خواننده مشهور ترک براثر تیراندازی در شهر " بادروم " به قتل رسید.براثر تیراندازی ۴ نفر که وارد کلوب شبانه " مدوسا " شده بودند این خواننده قربانی جانش را ازدست داد.