31 خرداد 69 - زلزله در استان های گیلان و زنجان (عکس)

زلزله ای به شدت 7.3 در مقیاس امواج درونی زمین ( ریشتر )، استان های گیلان و زنجان را لرزاند. در این زلزله بیش از 35هزار نفر کشته ، 500 هزار نفر بی خانمان و بیش از 200 هزار واحد مسکونی تخریب شد.

زلزله ای به شدت 7.3 در مقیاس امواج درونی زمین ( ریشتر )، استان های گیلان و زنجان را لرزاند. در این زلزله بیش از 35هزار نفر کشته ، 500 هزار نفر بی خانمان و بیش از 200 هزار واحد مسکونی تخریب شد.