محکوم به قصاص در گلستان بخشیده شد

معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: صبح امروز بزرگواری اولیای دم باعث شد که یک محکوم به قصاص از چند قدمی چوبه دار برگشته و بخشیده شود.

براساس اعلام دادگستری به ایرنا احمد جعفری روز دوشنبه اظهار کرد: این چهارمین بازگشت به زندگی از ابتدای امسال در گلستان بوده که خانواده مقتولان با بخشش ؛آنان را از قصاص نفس نجات دادند.

به گفته وی؛ این محکوم چهار سال قبل در یک نزاع دسته جمعی و به علت کنترل نکردن خشم ، یک نفر را به قتل رسانده بود.
وی افزود: حکم قصاص این فرد پس از تایید در دیوان عالی کشور و استیذان (اجازه اجرای حکم قصاص ) رییس قوه قضاییه در دست اجرا بود که از سوی خانواده مقتول بخشیده شد.

جعفری اضافه کرد: اعضای شورای حل اختلاف شعبه صلحی ویژه زندان گرگان پس از مشاهده آثار ندامت زندانی یاد شده و سعی او در جبران مافات، در چند مرحله از اولیای دم ،معتمدین و ریش رسفیدان محلی دعوت کردند و خانواده مقتول بزرگوارانه از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و بدون قید و شرط رضایت دادند.