توضیحات بهزیستی درباره کمپ‌های ترک اعتیاد کمالشهر

اداره کل بهزیستی استان استان البرز طی بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفت؛ توضیحاتی در خصوص نگرانی رئیس شورای شهر کمالشهر و رئیس شورای شهرستان کرج از وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد کمالشهر ارائه کرد.

در این بیانیه آمده است: پیرو خبر منتشر شده از سوی حسین قهرمان‌پوران رئیس محترم شورای شهرستان کرج در خبرگزاری ایسنا در خصوص آمار نگران کننده خودکشی در کمپ‌های استان، بدینوسیله ضمن تکذیب خودکشی در مراکز اقامتی استان، آمار صحیح مراکز اقامتی میان مدت(کمپ) در مناطق پیشاهنگی و گلدشت 13 مرکز و کمال شهر 19 مرکز است که در خبر فوق الذکر 45 مرکز اقامتی میان مدت در کمالشهر کرج اعلام شده بود.

شایان ذکر است کلیه مراکز با رعایت استانداردهای اعلامی سازمان بهزیستی با حضور پزشک و روانپزشک و مددیار اعتیاد و با نظارت بهزیستی فعالیت می‌نمایند.

همچنین طی بازدیدها و بررسی‌های بعمل آمده هیچگونه گزارشی دال بر وقوع خودکشی در سنوات گذشته به این اداره کل منعکس نگردیده و تنها یک مورد خودکشی در مراکز اقامتی مربوط به بیش از سه سال قبل بیمار مصرف کننده شیشه به دلیل توهمات ناشی از مصرف مواد بوده که پرونده پس از بررسی پزشکی قانونی و عدم اهمال کاری مرکز مختومه اعلام گردیده است.

به گزارش ایسنا، قهرمان‌پوران از تعداد بالای مراکز ترک اعتیاد و مجاورت این مراکز با مدارس کمالشهر انتقاد کرده بود و از وقوع پنج تا شش مورد خودکشی ناشی از همین کمپ‌های ترک اعتیاد در کمالشهر خبر داده بود.