آتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکو

مدرسه هنر گلاسکو در اسکاتلند که از مهم‌ترین بناهای معماری این کشور به شمار می‌رفت طعمه حریق شد. این آتش‌سوزی تا کنون تلفاتی به همراه نداشته است.

خبرآنلاین: مدرسه هنر گلاسکو در اسکاتلند که از مهم‌ترین بناهای معماری این کشور به شمار می‌رفت طعمه حریق شد. این آتش‌سوزی تا کنون تلفاتی به همراه نداشته است.

آتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکوآتش‌سوزی مهیب در مدرسه هنر گلاسکو