این دزد متخصص بی هوشی بود؟/عکس بدون پوشش

مسافردربستی پس از طرح دوستی با بهانه خوردن نسکافه، راننده های خودرو را بیهوش می کرد و نقشه سرقت را به اجرا می گذاشت.

سرهنگ داوود فرد ، معاون مبارزه با سرقت Stealing های خاص پلیس Police آگاهی تهران گفت : روز 11 اردیبهشت ماه امسال به کلانتری 151 یافت آباد اعلام شد که فردی حدودا 40 ساله در حالت بیهوش ، به بیمارستان منتقل شده است که با حضور مأموران و برابر اظهار نظر تیم پزشکی مشخص شد که این شخص به شیوه مسمومیت با داروهای خواب آور دچار بیهوشی شده و باید چندین روز تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد.

این دزد متخصص بی هوشی بود؟/عکس بدون پوشش

برابر گزارش مأموران پلیس راهور ، این شخص ( فرد بیهوش ) در حالیکه پشت فرمان یک پراید قرار داشت و خودرو نیز به حاشیه ی جاده منحرف و با گاردریل برخورد و نهایتا متوقف شده ، توسط آنها پیدا و با حضور تیم اورژانس در محل به بیمارستان منتقل شده است .

با گذشت چند روز از گزارش خبر اولیه نهایتا بیمار به هوش آمد و در همان اظهارات اولیه عنوان داشت که توسط فرد ناشناسی که به عنوان مسافر دربست سوار خودرو وی شده ، با استفاده از نوشیدنی مسموم بیهوش شده است ؛ لذا پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف به شیوه بیهوشی" تشکیل و پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پرونده پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " در منطقه یافت آباد فردی ناشناس به عنوان مسافر دربست به مقصد میدان شمشیری سوار خودرو اینجانب شد ؛ پس از رسیدن به میدان شمشیری این شخص عنوان کرد که "همین جا منتظر باش تا دوستم بیاید" و سپس از ماشین پیاده شد ؛ پس از دقایق کوتاهی این شخص مجددا سوار ماشین شد اما اینبار با دو لیوان نسکافه ، یکی از لیوان ها را نیز به من تعارف کرد . به محض نوشیدن مقدار کمی از نسکافه ناگهان دچار سردرد و سرگیجه ی شدید شدم و پس از آن دیگر چیزی نفهمیدم فقط زمانیکه به هوش آمدم خودم را داخل بیمارستان مشاهده کردم ؛ داخل بیمارستان فهمیدم که پلیس مرا در چند کیلومتری رباط کردیم و در محدوده پرند پیدا کرده است".

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری متهم پرونده گفت : با توجه به شیوه و شگرد سرقت ، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری و بهره گیری از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه داری شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام سرقت به شیوه بیهوشی دستگیر و روانه زندان Prison شده است .

ماموران با شناسایی کامل و دقیق تصویر متهم امید 40 ساله توسط مالباخته ، کارآگاهان اداره پنجم اقدام به دستگیری وی در مخفیگاهش در شهرستان رباط کریم کرده و متهم برای ادامه تحقیقات به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

"امید " پس از انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهی و مواجهه حضوری با شاکی پرونده صراحتا به سرقت به شیوه بیهوشی از شاکی پرونده و انجام دهها سرقت مشابه دیگر در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف و انگیزه خود را تأمین هزینه موادمخدر مصرفی از نوع شیشه عنوان کرد .

سرهنگ کارآگاه داوود فرد ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم عنوان داشت : در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به سوابق متهم در انجام سرقت به شیوه بیهوشی ، اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت به شیوه مذکور ، شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و همچنین سایر شکات و مالباختگان ، هماهنگی های لازم با بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای ناحیه 27 تهران جهت انتشار تصویر متهم انجام شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

رکنا