آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی

یکی از وکلای پزشک تبریزی گفت: این پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

خبرگزاری ایلنا: یکی از وکلای پزشک تبریزی گفت: این پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

بابک بابازاده از تعیین شعبه پرونده پزشک تبریزی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وکیل پزشک تبریزی در گفت‌وگویی که در هفته اول خردادماه امسال با ایلنا داشت گفته بود که پرونده‌ها در شعبه‌های دیوان عالی به نوبت رسیدگی می‌شوند و با توجه به حساسیتی که این پرونده دارد شاید رسیدگی به آن در دیوان عالی تا شش ماه هم طول بکشد.