سیل در آذربایجان غربی

بارش شدید باران، سبب وقوع سیل در روستای رحیم‌آباد ارومیه در استان آذربایجان غربی و بروز خسارت به کشاورزان این روستا شد.

خبرآنلاین: بارش شدید باران، سبب وقوع سیل در روستای رحیم‌آباد ارومیه در استان آذربایجان غربی و بروز خسارت به کشاورزان این روستا شد.

سیل در آذربایجان غربیسیل در آذربایجان غربیسیل در آذربایجان غربیسیل در آذربایجان غربی