تلاش هنرمندان برای نجات یک محکوم به مرگ

5 آذر سال 76 مرگ مرد محضرداری در سه راه افسریه تهران به پلیس گزارش شد.دست و پای مرد 55 ساله بسته شده بود و تکه‌ای پارچه نیز داخل دهانش فرو کرده بودند.

5 آذر سال 76 مرگ مرد محضرداری در سه راه افسریه تهران به پلیس گزارش شد.دست و پای مرد 55 ساله بسته شده بود و تکه‌ای پارچه نیز داخل دهانش فرو کرده بودند.

وساطت چند هنرمند برای جلب رضایت خانواده مرد محضرداری که 20 سال قبل از سوی دو پسر جوان به قتل رسیده بود به ثمر رسید و یکی از قاتلان از چوبه مرگ رهایی یافت.

به گزارش «ایران»، 5 آذر سال 76 مرگ مرد محضرداری در سه راه افسریه تهران به پلیس گزارش شد.دست و پای مرد 55 ساله بسته شده بود و تکه‌ای پارچه نیز داخل دهانش فرو کرده بودند. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که این مرد در محل کارش خفه شده و گاوصندوق نیز به سرقت رفته است.

در بررسی‌های اولیه هیچ رد و سرنخی از عامل یا عاملان قتل به‌دست نیامد، اما در ادامه مشخص شد پسر 17 ساله‌ای به نام بابک مدتی است که در محضرخانه مشغول به کار بوده اما پس از جنایت ناپدید شده است.

با دستگیری بابک، پسر نوجوان گفت: نقشه سرقت از دفترخانه را با دوستانم در میان گذاشتم. آنها هم از پیشنهاد من استقبال کردند و نقشه سرقت را طراحی کردیم. روز حادثه در حالی که در دفتر تنها بودیم ناگهان دوستانم وارد شدند و پس از بستن دست و پای مرد محضردار تکه‌ای پارچه نیز در دهانش فرو کردند تا سرو صدا نکند. بعد هم گاوصندوق و پول ها را سرقت کرده و گریختیم، وقتی ما از دفترخانه خارج می‌شدیم او زنده بود.به دنبال اظهارات بابک، سه متهم دیگر این پرونده در خیابان مولوی بازداشت شده و اموال سرقتی از آنها کشف شد. متهمان به جنایت اعتراف کرده و در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که شهرام و اردلان باهم مرد میانسال را به قتل رسانده‌اند.

با تکمیل تحقیقات، متهمان در شعبه 1603 دادگاه عمومی و جزایی پای میز محاکمه رفته و باتوجه به اینکه جنایت توسط دو مرد جوان صورت گرفته بود هر دو آنها به قصاص و بابک و همدست دیگرش نیز به حبس به خاطر سرقت محکوم شدند.حکم متهمان در شعبه 33 دیوان عالی کشور تأیید شد و دو مرد جوان در چند قدمی چوبه دار بودند که تلاش هنرمندان و بازیگران برای نجات آنها آغاز شد.

بدین ترتیب با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران به ریاست دکتر شهریاری و وساطت هنرمندان، سرانجام بعد از 20 سال خانواده مقتول به شرط دریافت دیه از قصاص شهرام گذشت کردند و وی از قصاص نجات یافت. تلاش برای دریافت رضایت دومین مرد اعدامی نیز از سوی واحد صلح و سازش دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.