تصادف مرگبار در بزرگراه آزادگان

رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک تن در تصادف وانت پیکان با پایه تابلوی راهنمای مسیر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک تن در تصادف وانت پیکان با پایه تابلوی راهنمای مسیر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

تصادف مرگبار در بزرگراه آزادگانتصادف مرگبار در بزرگراه آزادگانتصادف مرگبار در بزرگراه آزادگان