اختلافات کاری، به انتقام از دختر یکی از طرفین دعوا انجامید

خانم جوانی به نام میترا با مراجعه به پلیس فتا از انتشار تصاویر شخصی خود در فضای مجازی و در محله ای که در آنجا سکونت دارند خبر داد.

در تحقیقات مشخص شد فردی ناشناس تمام تصاویر پروفایل شاکی را در شبکه های اجتماعی مختلف جمع آوری و به مرور زمان در محل زندگی وی منتشر کرده و با نسبت دادن الفاظی ناشایست قصد هتک وی را داشته است.

با انجام اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیسی متهم شناسایی، دستگیر و تمامی مدارک دیجیتال وی برای بررسی های علمی جمع آوری شد.

متهم پس از مواجهه با مستندات انکار ناپذیر رایانه ای و به دست آمده از تلفن همراه وی، به بزه انتسابی اقرار کرد.

متهم با پدر شاکی اختلاف کاری داشته و موثرترین روش برای انتقام گیری را انتشار تصاویر و هتک حیثیت دختر او دانسته است بنابراین با همدستی همسرش در شبکه های اجتماعی تمامی تصاویر را ذخیره و در گروه های محله زندگی دختر جوان منتشر کرده است.

منبع: رکنا