خودروی پژو پارس، طمعه آتش شد

فرمانده ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد از حریق یک دستگاه خودرو پژو پارس در خیابان آلاله گلدشت شرقی این شهرستان خبرداد.

میرزایی، فرمانده ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حریق یک دستگاه خودرو پژو پارس در خیابان گلدشت شرقی، خیابان آلاله، تیم عملیاتی از این ایستگاه سریعا به محل اعزام و پس از رسیدن اقدام به خاموش کردن حریق و ایمن سازی خودرو کردند.

خودروی پژو پارس، طمعه آتش شد