نیمی از روستاهای ریگان کرمان در محاصره شن های روان هستند

کرمان- ایرنا- فرماندار ریگان گفت : اینک 50درصد از 302روستای این شهرستان در محاصره شن های روان قرار دارند ، طوری که ایاب و ذهاب ساکنان این روستاها به دشواری انجام می گیرد..

امین باقری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هر چند اقدامات خوبی از جمله مالچ پاشی ،نهالکاری و اجرای طرح بین المللی اراف ال دی ال در این شهرستان در زمینه مهار ریزگردها توسط دولت انجام شده اما به دلیل وضعیت بحرانی و حجم بالای نارسایی ها، ناکافی است .
وی ادامه داد: از بین رفتن پوشش گیاهی در این شهرستان بر اثر خشکسالی موجب شده است که همواره نیمی از سال شاهد توفان های شن در منطقه باشیم که این امر بر زندگی مردم بخصوص در روستاها تاثیر مستقیم گذاشته است .
به گفته باقری این شهرستان به لحاظ بروز پدیده ریزگردها و توفان های شن نیز پس از خوزستان به عنوان دومین نقطه کانون بحران در کشور قلمداد می شود.
وی اضافه کرد : تداوم ریزگردها و توفان های پی در پی شن طی یکسال گذشته موجب خالی شدن 16روستای این شهرستان از سکنه شده و بیم افزایش این آمار هم می رود .
فرماندار اظهار داشت : برغم اقداماتی که برای جلوگیری از این توفانها و شن های روان انجام گرفته و در حال انجام است اما وجود بیش از سه هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی در این شهرستان موجب شده که روز به روز بر کانونهای فرسایش بادی شهرستان افزوده شود .
فرماندار ریگان بیان داشت :از بین رفتن جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در حاشیه روستاهای شهرستان ریگان موجب شده که روستاهای این شهرستان در محاصره شن های روان قرار گیرند .
باقری بیان داشت :طی 2 سال گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی در شهرستان ریگان بر کانونهای بحران فرسایش بادی در این شهرستان افزوده شده است .
فرماندار ریگان افزود: با خالی شدن روستاهای شهرستان ریگان در آینده شاهد تبعات اجتماعی و امنیتی در شرق استان که در مجاورت مرز سیستان وبلوچستان قرار دارد ، خواهیم بود و برای پیشگیری از خالی شدن روستاهای مرزی و شرقی استان کرمان می طلبد که دولت حمایت بیشتری را نسبت به بحث کنترل پدیده ریزگردها و توفانهای شن در این منطقه داشته باشد.
شهرستان ریگان در مسافت 285کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.