توفان شن 16روستای ریگان را خالی از سکنه کرد

فرماندار ریگان با اشاره به وضعیت بحرانی شهرستان ریگان در زمینه بروز گرد و غبار و هجوم شن‌های روان بیان داشت در صورت مهار ریزگرد‌ها و توفان شن در این شهرستان شرق استان طی چند سال آینده خالی از سکنه خواهد شد.

فرماندار ریگان با اشاره به وضعیت بحرانی شهرستان ریگان در زمینه بروز گرد و غبار و هجوم شن‌های روان بیان داشت در صورت مهار ریزگرد‌ها و توفان شن در این شهرستان شرق استان طی چند سال آینده خالی از سکنه خواهد شد.

فرماندار ریگان گفت: ریزگرد‌ها و توفان شن ۱۶ روستای این شهرستان را خالی از سکنه کرده و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم این وضعیت تعداد دیگری از روستا‌هایی که هم اکنون در محاصره شن‌های روان قرار دارند نیز بر این تعداد افزوده شود.

امین باقری روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: این شهرستان به لحاظ بروز پدیده ریزگرد‌ها و توفان‌های شن نیز پس از خوزستان به عنوان دومین نقطه کانون بحران در کشور قلمداد می‌شود.

وی گفت: از بین رفتن پوشش گیاهی در این شهرستان موجب شده است که نیمی از سال توفان شن در منطقه داشته باشیم که این امر هم اکنون ۵۰ درصد از ۳۰۲ روستای ریگان را در محاصره کامل شن‌های روان قرار داده طوری که عبور و مرور اهالی و ساکنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.


وی اضافه کرد: برغم اقداماتی که برای جلوگیری از این توفان‌ها و شن‌های روان انجام گرفته و در حال انجام است، ولی وجود بیش از سه هزار هکتار کانون بحران فرسایش بادی در این شهرستان موجب شده که روز به روز بر کانون‌های فرسایش بادی شهرستان افزوده شود.


فرماندار ریگان بیان داشت:از بین رفتن جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در حاشیه روستا‌های شهرستان ریگان موجب گردیده که روستا‌های این شهرستان در محاصره شن‌های روان قرار گیرند.


باقری بیان داشت:طی دو سال گذشته به دلیل کاهش نزولات جوی در شهرستان ریگان بر کانون‌های بحران فرسایش بادی در این شهرستان افزوده شده است.


فرماندار ریگان افزود: با خالی شدن روستا‌های شهرستان ریگان در آینده شاهد تبعات اجتماعی و امنیتی در شرق استان که در مجاورت مرز سیستان و بلوچستان قرار دارد، خواهیم بود.


فرماندار ریگان با اشاره به وضعیت بحرانی شهرستان ریگان در زمینه بروز گرد و غبار و هجوم شن‌های روان بیان داشت در صورت مهار ریزگرد‌ها و توفان شن در این شهرستان شرق استان طی چند سال آینده خالی از سکنه خواهد شد.


باقری بیان داشت: هر چند اقدامات خوبی از جمله مالچ پاشی، نهالکاری و اجرای طرح بین المللی اراف ال دی ال در این شهرستان در زمینه مهار ریزگرد‌ها انجام شده، اما به دلیل وضعیت بحرانی و حجم بالای نارسایی ها، ناکافی است.


شهرستان ریگان در مسافت ۲۸۵ کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.