تصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهران

شب گذشته طوفان و رعد و برق باعث قطعی برق برخی مناطق تهران شد و ۱۸ نفر مصدوم شدند. با این وجود، رعد و برق تصاویر زیبایی در آسمان تهران خلق کرد که در گزارش زیر مشاهده می کنید.

خبرگزاری میزان: شب گذشته طوفان و رعد و برق باعث قطعی برق برخی مناطق تهران شد و ۱۸ نفر مصدوم شدند. با این وجود، رعد و برق تصاویر زیبایی در آسمان تهران خلق کرد که در گزارش زیر مشاهده می کنید.

تصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهرانتصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهرانتصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهرانتصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهرانتصاویر تماشایی از رعد و برق شبانه تهران