پزشکی قانونی آزارجنسی دختربچه افغان را تایید کرد

تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر تایید شد.

خبرگزاری ایلنا: تجاوز به دختر بچه افغان در خمینی‌شهر تایید شد.

احمد شجاعی (رییس پزشکی قانونی کل کشور) گفت: موضوع تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر توسط سازمان پزشکی قانونی تایید شده است.

قبل تر رئیس اورژانس اجتماعی کشور خبر تجاوز 3 نفره به دختر 6 ساله افغان در خمینی شهر اصفهان را تکذیب کرده بود.

بر اساس گفته های مادر کودک، این کودک در مقابل منزل مشغول بازی بوده است و توسط مردی در نزدیکی خانه مورد اذیت و آزار جسمی قرار گرفته است.