(تصاویر) نشست زمین در خیابان آزادی تهران

بر اثر نشست زمین در خیابان آزادی که با تلاش نیرو‌های آتش نشانی از محل نشست زمین خارج شد.

بر اثر نشست زمین در خیابان آزادی که با تلاش نیرو‌های آتش نشانی از محل نشست زمین خارج شد.

بر اثر نشست زمین در خیابان آزادی تقاطع استاد معین چرخ‌های یک دستگاه کامیون در چاله فرو رفت که با تلاش نیرو‌های آتش نشانی و امدادی کامیون از محل نشست زمین خارج شد.

عکاس: علی شیربند/میزان